Företaget 2018-09-27T05:29:04+00:00

Din Maskin – en mänsklig resurs.

Vi inriktar oss på försäljning av produktionsutrustning för plåtbearbetning. Ett kontrakt med oss är ett långsiktigt samarbetsavtal. Ett avtal som innebär att du ger oss förtroende att leverera produktionsutrustning som skall ge dig möjlighet att uppfylla dina åtagande mot dina kunder. På denna hemsida presenterar vi våra maskiner och vår personal. Vi beskriver aktuella installationer av maskiner som levererats, presenterar nyheter, beskriver våra lagermaskiner, våra begagnade maskiner samt mycket annat.

Företaget Din Maskin AB

Verksamhetsområden

  • Nyförsäljning av maskiner för plåtbearbetning.
  • Installation, utbildning, förebyggande och avhjälpande service.
  • Reservdelar till hela vårt produktprogram.
  • Servicekontrakt för plåtbearbetningsmaskiner.
  • Kompletterande utbildningar.
  • Försäljning av verktyg till kantpressar.
  • Försäljning av begagnade maskiner.

Affärsidé

Vår affärsidé är att med kunskap och erfarenhet tillhandahålla och marknadsföra produktionsanläggningar inom verksamhetsområdet plåtteknisk bearbetning för att höja produktivitet, effektivitet och konkurrenskraft inom svensk industri.

Liljedahl Group

Din Maskin ingår i Liljedahl Group och tillhör divisionen LMT Group (www.lmtgroup.se) tillsammans med Ravema AB (www.ravema.se). Liljedahl Group är en familjeägd bolagsgrupp med sju helägda innehav: Elcowire Group, LWW Group, Hörle Wire Group, LMT Group, Finnvedens Lastvagnar, Finnvedens Bil och Liljedahl Group Fastigheter. Liljedahl Group är även största ägare i Bufab AB (publ). Koncernen omsätter cirka 11 miljarder och har drygt 1 300 anställda. Mer information på hemsidan: www.liljedahlgroup.se

LiljedahlGroupLogo