Din Maskin – en mänsklig resurs.

Vi inriktar oss på försäljning av produktionsutrustning för plåtbearbetning. Ett kontrakt med oss är ett långsiktigt samarbetsavtal. Ett avtal som innebär att du ger oss förtroende att leverera produktionsutrustning som skall ge dig möjlighet att uppfylla dina åtagande mot dina kunder. Om du väljer oss som samarbetspartner har du valt rätt oavsett vad det gäller – vi ställer alltid upp.

Verksamhetsområden

  • Nyförsäljning av maskiner för plåtbearbetning.
  • Installation, utbildning, förebyggande och avhjälpande service.
  • Reservdelar till hela vårt produktprogram.
  • Servicekontrakt för plåtbearbetningsmaskiner.
  • Kompletterande utbildningar.
  • Försäljning av verktyg till kantpressar.
  • Försäljning av begagnade maskiner.

Affärsidé

Din Maskins affärsidé är att med engagemang, förtroende och hållbarhet erbjuda högeffektiv produktionsutrustning för plåtbearbetning till svensk och norsk industri för att främja produktivitet och konkurrenskraft.

Liljedahl Group

Din Maskin ingår i Liljedahl Group och tillhör divisionen LMT Group (www.lmtgroup.se) tillsammans med Ravema AB (www.ravema.se) och PLM Group (www.plmgroup.se). Liljedahl Group är en familjeägd bolagsgrupp med sju helägda innehav: Elcowire Group, LWW Group, Hörle Wire Group, LMT Group, Finnvedens Lastvagnar, Finnvedens Bil och Liljedahl Group Fastigheter. Liljedahl Group är även största ägare i noterade bolaget Bufab AB (publ). Koncernen omsätter cirka 12 miljarder och har drygt 1 400 anställda. Mer information på www.liljedahlgroup.se

LiljedahlGroupLogo