Vår kvalitetspolicy

Din Maskin ska representera marknadsledande leverantörer som tillverkar kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga priser. Våra installationer ska kännetecknas av hög tillgänglighet.

Leveranser och installationer skall ske enligt de planer som avtalats. Vi ska ständigt förbättra genom målstyrning och kompetensutveckling. Utbildningen skall vara saklig och noggrann.

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015.

Ett avtal med Din Maskin är ett långsiktigt samarbete som innebär nöjda kunder.