Vår värdegrund

Vår värdegrund och uppförandekod är riktlinjer för hur vi uppträder inom Din Maskin. Den bygger på vår kultur och våra värderingar och visar hur dessa hänger ihop med vårt dagliga arbete, med dessa förlitar vi oss på varje medarbetares egen förmåga att agera etiskt och rättvist i sina roller, att uppträda med integritet och professionalism i kontakten med varandra, våra kunder och samarbetspartners. Det vi vanligen refererar till som sunt förnuft.

Vi vill skapa ett unikt värde för kunden och bygga upp långsiktiga affärsrelationer och ta ett helhetsansvar i processen. Detta gör vi genom ledande produkter, leverantörer samt kompetenta och kreativa medarbetare.

Våra viktiga värdeord: Förtroende, Engagemang och Hållbarhet, genomsyrar hela vår verksamhet.

FÖRTROENDE
Vi lyssnar, håller vad vi lovar och är transparenta.

ENGAGEMANG
Vi tar ansvar, ger energi, agerar och driver på.

HÅLLBARHET
Vi har det långsiktigt bästa för ögonen.