Ännu en nöjd E-Brakekund!

Fredrik Carlsson, produktansvarig för kantpressar på Din Maskin, berättar om maskinen;
– SafanDarleys E-Brake har en servoelektriskt driven pressbalk som möjliggör höga presshastigheter med en extrem noggrannhet. Ett patenterat drivsystem där kraften överförs till pressbalken via rullar som är placerade längs med balken, vilket minimerar balkens återfjädring. Avsaknaden av hydraulsystem medför högre precision och ett jämnare bockningsresultat.

Vilka är de största fördelarna med elektriska kantpressar?
Fördelarna med de servoelektriska kantpressarna är bland annat låg energiförbrukning, extremt hög precision, låga underhållskostnader och flexibelt höjdinbyggnadsmått.

Stämmer det att elektriska kantpressar endast förbrukar energi när man bockar plåten, inte i viloläge?
De elektriska kantpressarna använder bara energi när bockkraft krävs. I viloläge står systemet i standby och endast energi går åt för kantpressens styrsystem. Tack vare detta kan energiförbrukningen i kantpressarna reduceras med upp till 30%

Kode Plåt grundades 1983 av Christer Andersson.
Sedan etableringen har företaget vuxit och är idag ca 30 anställda. 1990 byggdes nya egna lokaler för att kunna motsvara efterfrågan på produkter och tjänster. I samband med de nya lokalerna investerades en ny cnc-styrd maskinpark för plåtbearbetning. De utför arbeten enligt PLR (Plåtslageriernas Riksförbund) kvalitet och miljösäkring.

Arthur Andersson, arbetsledare och delägare på företaget, berättar om investeringen av en 100 tons 3 meters E-Brake;
– Vi hade fått goda rekommendationer från kollegor i branschen om SafanDarley E-Brake och Din Maskin. Vi lyssnade runt en hel del och det var många som var mycket nöjda med sina maskiner. För oss är det första kantpressen i vår produktion då vi tidigare endast haft kantvikar. Vi har dock valt att köra fler detaljer själva istället för att lägga ut jobben, och hittills har vår servoelektriska kantpress verkligen motsvarat våra förväntningar, avslutar Arthur.

Besök Kode Plåts hemsida