Prima Power 3D-printing, additiv tillverkning

Genom åren har Prima Powers produktsortiment utökats och omfattar nu även flera olika modeller av 3D-printing/additiv tillverkning.

Prima Power presenterar nu två olika tekniker för 3D-printing/additiv tillverkning – Laser Metal Deposition och Powder Bed Fusion. Teknikerna använder olika processer och lämpar sig för olika ändamål.

Powder Bed Fusion – uppfinn framtida produkter med tekniken

Den tekniska principen för Powder Bed Fusion 3D-printing/additiv tillverkning handlar om en lager på lager uppbyggnad. Powder Bed Fusion processen använder termisk energi för att smälta specifika punkter på ett lager av metallpulver. Den termiska energin produceras av en laserkälla som smälter pulvermaterialet som sedan blir solid metall när det svalnar. Med denna tekniken blir de olika ytorna uppbyggda.

Detaljen byggs upp med olika lager och sedan upprepas processen för varje lager tills produkten är färdig. Efter att ha smält ihop ett lager så sänks arbetsplattformen och ett nytt lager av pulver läggs över och lasern börjar smälta nästa lager.

Laser Metal Deposition

Med Laser Metal Deposition tekniken är det möjligt att göra applikationsanpassningar, bygga på funktioner på existerande komponenter, beläggningar och reparera stora produkter.

Laser Metal deposition processen använder fokuserad termisk energi genererad av en laserkälla för att smälta samman metallpulver som sprutas på laserstrålens fokuspunkt. Laserstrålen smälter metallpulvret på komponenten. Laserstrålen är centralt placerad i huvudet som rör sig simultant i 3 till 5 axlar.

Ett roterande tiltbord kan installeras för att hålla smältprocessen i horisontalplanet.

Hej,

jag heter Henrik och jag hjälper dig gärna om du har några frågor om utrustning från PrimaPower.

Kontakta mig på

henrik.bergkvist@dinmaskin.se

0370-69 34 15