Laser Metal Deposition

Med Laser Metal Deposition tekniken är det möjligt att göra applikationsanpassningar, bygga på funktioner på existerande komponenter, beläggningar och reparera stora produkter.

Laser Metal Deposition processen använder fokuserad termisk energi genererad av en laserkälla för att smälta samman metallpulver som sprutas på laserstrålens fokuspunkt. Laserstrålen smälter metallpulvret på komponenten. Laserstrålen är centralt placerad i huvudet som rör sig simultant i 3 till 5 axlar.

Ett roterande tiltbord kan installeras för att hålla smältprocessen i horisontalplanet.

Vi erbjuder två maskiner med Laser Metal Deposition tekniken; Print Sharp 250 och Print Genius 250.

PRINT SHARP 250

PRINT GENIUS 250

Videoklipp