Powder Bed Fusion – uppfinn framtida produkter med tekniken

Den tekniska principen för Powder Bed Fusion 3D-printing/additiv tillverkning handlar om en lager på lager uppbyggnad. Powder Bed Fusion processen använder termisk energi för att smälta specifika punkter på ett lager av metallpulver. Den termiska energin produceras av en laserkälla som smälter pulvermaterialet som sedan blir solid metall när det svalnar. Med denna tekniken blir de olika ytorna uppbyggda.

Detaljen byggs upp med olika lager och sedan upprepas processen för varje lager tills produkten är färdig. Efter att ha smält ihop ett lager så sänks arbetsplattformen och ett nytt lager av pulver läggs över och lasern börjar smälta nästa lager.

Vi erbjuder fyra maskiner med principen Powder Bed Fusion 3D-printing; Laser Next 2141, Laserdyne 430, 795 och 811.

LASER NEXT 2141

Laser Next 2141 är en flexibel maskin med stort arbetsområde och klassledande effektivitet. Tack vare en mängd tillgängliga maskinkonfigurationer så som fasta bord, delad kabin, rörliga skyttlar och roterande arbetsbord så kan Laser Next möta nästan alla behov. Laser Next 2141 är en mångsidig lösning utvecklad för bearbetning av stora produkter med avancerad teknik för olika applikationer så som 3D skärning, 2D skärning, svetsning och additiv tillverkning.

Laser next 2141 delar teknik med de mindre modellerna i produktfamiljen, men har ett arbetsområde på 4140x2100x1020mm.

Systemet är utvecklat för att minimera underhåll och ställtider och har avancerad drivteknik med linjärmotorer i maskinaxlarna.

LASERDYNE 430

Laserdyne är marknadsledande tillverkare av lasermaskiner för precisionsbearbetning, företrädesvis för flyg-, rymd- och turbintillverkning. Maskinerna kan levereras med såväl CO2 laser, fiberlaser eller pulsad nd-YAGlaser upp till 50kW maxeffekt.

LASERDYNE 795

Laserdyne är marknadsledande tillverkare av lasermaskiner för precisionsbearbetning, företrädesvis för flyg-, rymd- och turbintillverkning. Maskinerna kan levereras med såväl CO2 laser, fiberlaser eller pulsad nd-YAGlaser upp till 50kW maxeffekt.

LASERDYNE 811

Laserdyne är marknadsledande tillverkare av lasermaskiner för precisionsbearbetning, företrädesvis för flyg-, rymd- och turbintillverkning. Maskinerna kan levereras med såväl CO2 laser, fiberlaser eller pulsad nd-YAGlaser upp till 50kW maxeffekt.

Videoklipp