Automatisk coillinje med laser

LinaCut er en automatisk coillinje med laser der maskinen bearbeider platen fra coil til ferdigstablet detalj med stor nøyaktighet, høy produktivitet og bedre materialutnyttelse. Linjen finnes for coilbredder opptil 2000 mm og for platetykkelser opptil 4 mm. Maskinen er utstyrt med fiberlaserteknikk fra Rofin eller IPG. Den håndterer skjæreprosessen på en både driftssikker og økonomisk måte. Ferdige detaljer håndteres deretter med en flerakslet robot eller enklere stablingsutstyr som stabler detaljene på stablingsbord etter skjæreprosessen.

Linacut (PDF)
Linacut v2

Videoklipp