Maskiner for mating og retting

Maskiner for mating og retting er retteverk kombinert med styringssystem for posisjonering av materialet. Dette gir kompakte løsninger i kombinasjon med Dimecos haspelutvalg. Et backloopsystem for sensitivt materiale er tilgjengelig som tilleggsutstyr. Som standard jobber Dimeco med 7–14 rettevalser og frilegging av valser med løfteutstyr for valser som kan styres både hydraulisk og servoelektrisk. Rettevalsene er som standard herdet og slipt, og drivvalsene er sandblåst og hardforkrommet. Med utgangspunkt i kundens materialkrav og øvrige ønsker beregner vi hvilken type retteverk som er best egnet ved hjelp av det tilhørende kapasitetsdiagrammet. Det finnes også flere alternativer for å forenkle innmating av material m.m. Dimecos retteverk finnes i materialtykkelser fra 0,1 mm til 8 mm, og en materialbredde på opptil 2025 mm.

R6925-v1 Micropro
R674_11 Micropro
1689-7 Micropro
1676-11 Micropro
R690-11 Micropro
R674 Micropro
1688-13 Micropro
1676 Micropro
R690-10 Micropro
1691 Micropro
1685 Micropro
1675-11 Micropro
R690 Micoropro-v3
1690 Micoropro
1684 Micoropro
1675 Micoropro

Videoklipp