Matningsrikt- maskiner

Matningsriktmaskiner är riktverk kombinerade med styrsystem för positionering av materialet som är framtagna för kompakta lösningar i kombination med Dimecos haspel program. Ett backloopsystem för repkänsligt material finns att få som option. Som standard jobbar Dimeco med 7-14 riktvalsar och friläggning av valsar vid valslyft finns i hydrauliskt samt servoelektriskt utförande. Riktvalsarna är som standard härdade och slipade och drivvalsarna är blästrade och hårdförkromade. Utifrån kundens materialkrav och övriga önskemål beräknas vilken typ av riktverk som passar bäst med hjälp av tillhörande kapacitetsdiagram. Flertalet optioner för att underlätta laddningen av material mm finns att tillgå. Dimecos riktverk finns i materialtjocklekar från 0,1mm till 8mm och materialbredd upp till 2025mm.

Videoklipp