Matningsrikt- maskiner

Matningsriktmaskiner är riktverk kombinerade med styrsystem för positionering av materialet som är framtagna för kompakta lösningar i kombination med Dimecos haspel program. Ett backloopsystem för repkänsligt material finns att få som option. Som standard jobbar Dimeco med 7-14 riktvalsar och friläggning av valsar vid valslyft finns i hydrauliskt samt servoelektriskt utförande. Riktvalsarna är som standard härdade och slipade och drivvalsarna är blästrade och hårdförkromade. Utifrån kundens materialkrav och övriga önskemål beräknas vilken typ av riktverk som passar bäst med hjälp av tillhörande kapacitetsdiagram. Flertalet optioner för att underlätta laddningen av material mm finns att tillgå. Dimecos riktverk finns i materialtjocklekar från 0,1mm till 8mm och materialbredd upp till 2025mm.

R6925-v1 Micropro
R674_11 Micropro
1689-7 Micropro
1676-11 Micropro
R690-11 Micropro
R674 Micropro
1688-13 Micropro
1676 Micropro
R690-10 Micropro
1691 Micropro
1685 Micropro
1675-11 Micropro
R690 Micoropro-v3
1690 Micoropro
1684 Micoropro
1675 Micoropro

Videoklipp