EBe Combi servoelektrisk bockautomat med hantering

EBe Combi förenar det bästa av EBe och BCe maskinerna. Prestandan är densamma men ger användaren en möjlighet att på ett rationellt sätt kombinera fåstyckstillverkning med serieproduktion.

Där EBe maskinen har sitt utmatningsbord och där operatören normalt tar hand om den färdiga detaljen har Combimaskinen ett kombinerat in och utmatningsbord. Under tiden som bockautomaten producerar, laddar operatören nästa detalj. Laddning av NC program för den nya detaljen sker i bakgrunden under tiden som föregående detalj produceras. Detta innebär att ställtiden även vid enstyckstillverkning är minimal.

Vid körning av serieproduktion från det automatiska laddningsbordet kan antingen operatören ta hand om de färdigbockade detaljerna eller kan maskinen utrustas med automatisk stapling. Serieproduktionen kan enkelt avbrytas och fåstycksdetalj tillverkas.

EBe5 Combi (PDF)

Videoklipp

Ritningar

Presentation

Bockautomater 2012