LSR6 inn- og utlastingsrobot

LSR6 er et automatisk håndteringssystem som laster maskinen med nye plateemner, plukker ut og sorterer detaljer fra maskinen og fjerner overflødig plateskjelett.

Systemet inneholder mange funksjoner for å forenkle prosessen med automatisk materialhåndtering. Stablingshøyden kalibreres automatisk for den første detaljen. Systemet har aktive krasj-sensorer, fjærbelastning for demping av gripearm, programmerbare sugekoppsoner, individuelt programmerbare sugekoppskinner, RALC funksjon for laserkombimaskiner og smarte funksjoner som forenkler plukking av kompliserte detaljer.

Lasting av nytt materiale og utplukking av skjelett skjer samtidig for å optimere lastesyklusen. Ved utplukking beregner systemet en stablings-layout for å utnytte stablingsflaten optimalt. Det smarte designet gjør at man kan stable detaljer med mindre avstand for å forlenge tiden for ubemannet drift. Detaljene stables ikke ned på bordet, men legges ned av gripearmen.

Ladda ner broschyr (PDF)

Videoklipp

Ritningar

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Presentation

Presentationsnamn