Platino Fiber

En produktiv, effektiv, flexibel & lättanvänd fiberlasermaskin som maximerar er lönsamhet.

Produktivitet – Reducerad cykeltid och högre processäkerhet.
Flexibilitet – Optionspaket såsom SMART Cut, MAX Cut och NIGHT Cut.
Effektivitet – Mycket låg energiförbrukning, minimalt behov av underhåll och slitdetaljer.
Användarvänlighet – Snabb installation, enkelt handhavande och underhåll.

Dessa lösningar skapar ytterligare mervärden till en högpresterande, flexibel och pålitlig maskin, baserade på Platino plattformen med över 1700 installerade enheter I världen. Platino Fiber levereras med energieffektiv fiberlaser med effekter från 2 till 10 kW. Skärhuvudet, speciellt utvecklat för fiberteknologi, har en lins anpassad för alla applikationer samt ett enkelt utbytbart skyddsglas. Automatisk dysväxlare finns som tillval. Detta och mycket mer gör den till en noggrann effektiv maskin för såväl bemannad som obemannad 24/7 produktion. En mängd olika moduler för automatisering av materialflödet till och från lasermaskinen finns att välja mellan, från enkla laddare till komplexa fullt automateiserade FMS system.

Videoklipp