RAPIDO

Snabb 3D laser för högvolymproduktion!
Fiberlaser upp till 5kW effekt – Applikation och flexibilitetsbehov styr valet. Den bästa 3D maskinen för mindre och medelstora komponenter för såväl laserskärning som lasersvetsning. Lösningar för snabb hantering finns som standardiserade optioner för denna den snabbaste 3D maskinen för hög-volymsproduktion.

Rapido (PDF)

Videoklipp

Ritningar

Presentation