Combo FMS

Combo FMS har designats för att betjäna en eller två plåtbearbetningsmaskiner. Den kan tjäna som materiallager och även, för en del maskiner, som ett buffertlager av stansade eller klippta detaljer. Combo FMS är extremt enkel att handha. Allt operatören behöver göra är att förse lagret med nödvändigt material. Combo FMS tar emot materialordrar från cellen i serien. Den väljer automatiskt en materialkassett och skickar den till cellen. Kassettens status i cellen kontrolleras i realtid. Om cellen sänder tillbaka detaljer till lagret, noteras även de online under celloperationen.

Vikten på varje kassett kan ses varje gång kassetten flyttas av kranen. Detaljer tas bort från lagret antingen genom inmatningsstationen eller genom att ansluta en automatisk bockningscell till cellen. Detaljer beställs från lagerstyrningen eller från bockningscellens cellterminal.

Ladda ner broschyr (PDF)

Videoklipp

Ritningar

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Presentation

Presentationsnamn