Combo FMS

Combo FMS er utviklet for å betjene en eller to platebearbeidingsmaskiner. Den kan fungere som materiallager, og for enkelte maskiner også som et bufferlager av stansede eller klipte detaljer. Combo FMS er svært enkel å håndtere Alt operatøren trenger å gjøre, er å forsyne lageret med materiale. Combo FMS tar imot materialordrer fra cellen i serien. Den velger automatisk en materialkassett og sender den til cellen. Kassettens status i cellen kontrolleres i sanntid. Hvis cellen sender detaljer tilbake til lageret, registreres dette også online i løpet av celleoperasjonen.

Vekten på hver kassett kan vises hver gang kassetten flyttes av kranen. Detaljer blir fjernet fra lageret enten via innmatingsstasjonen eller ved å koble til en automatisk knekkecelle til cellen. Detaljene bestilles fra lagerstyringen eller fra celleterminalen til knekkecellen.

Ladda ner broschyr (PDF)

Videoklipp

Ritningar

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Presentation

Presentationsnamn