Night Train FMS®

Prima Power är en pionjär inom flexibla materialhanteringssystem. Historien är lång och kantas av hundratals installationer världen över sen slutet av 1980-talet. Night Train FMS® automatiserar material- och informationsflödet i ett system och kombinerar individuella tillverkningssteg till en enda flexibel process. Systemet kundanpassas med hjälp av Prima Power´s breda program av flexibla och effektiva tillverkningsceller, automatiska materialhanteringssystem och mjukvaror. Tack vare detta kan en optimal lösning hittas för varje enskilt behov.

Med Night Train FMS® erhåller tillverkaren extrem kostnadseffektivitet och flexibilitet i sin komponenttillverkning. Med kundstyrd produktion kan man uppnå en effektivitet motsvarande den vid serieproduktion, även vid tillverkning av små serier. Ett väl anpassat FMS kan ställas om från en produkt till en annan inom ett antal minuter.

Typiska processer i Night Train FMS® är stansning, formning, klippning, laserskärning och bockning. Prima Powers modulkoncept gör det möjligt att anpassa systemet enligt de förutsättningar som finns på plats. Ett installerat system är inte statiskt utan kan byggas ut för att ansluta fler maskiner. Maskinceller kan bytas ut eller uppdateras efter hand som behoven förändras.

Ladda ner broschyr (PDF)

Videoklipp

Ritningar

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Presentation

Presentationsnamn