Night Train FMS®

Prima Power er en pioner innen fleksible materialhåndteringssystemer. De har stått bak flere hundre installasjoner over hele verden siden slutten av 1980-tallet. Night Train FMS® automatiserer material- og informasjonsflyten i et system og kombinerer de individuelle produksjonstrinnene til en enda mer fleksibel prosess. Systemet kan tilpasses hver enkelt kunde takket være Prima Powers store utvalg av fleksible og effektive produksjonsceller, automatiske materialhåndteringssystem og programvare. Det gjør det mulig å finne en optimal løsning på hver enkelt kundes behov.

Med Night Train FMS® oppnår produsenten svært stor kostnadseffektivitet og fleksibilitet i komponentproduksjonen. Ved å kundestyre produksjonen er det mulig å oppnå en effektivitet på samme nivå som med serieproduksjon, selv når det produseres korte serier. Et godt tilpasset FMS kan konfigureres fra ett produkt til et annet i løpet av noen minutter.

Vanlige prosesser i Night Train FMS® er stansing, forming, klipping, laserskjæring og knekking. Prima Powers modulkonsept gjør det mulig å tilpasse systemet til de forutsetningene som råder. Et installert system er ikke statisk. Det kan utvides ved å koble til flere maskiner. Maskincellene kan byttes ut eller oppdateres etter hvert som behovene endres.

Ladda ner broschyr (PDF)

Videoklipp

Ritningar

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Presentation

Presentationsnamn