Coiltilkobling

For ytterligere å effektivisere produktiviteten og materialutnyttelsen kan Prima Power tilby en løsning der vi kompletterer produksjonslinjen med en klippelinje fra coil. I prinsippet innebærer dette at CAM-systemet klargjør nestingprogrammet og sender informasjon til klippelinjen om hvilke platelengder som skal klippes frem for de nestede programmene. Klippelinjen klipper opp platene som mates frem til innlastingsutstyret for produksjonssystemet og videre inn i systemet. Klippelinjen kan også utstyres med flere coilstasjoner, noe som gjør det mulig å bytte coil automatisk, og at stilltiden mellom de forskjellige materialene er null – coilbytte skjer nemlig samtidig som maskinen behandler den foregående platen. De største fordelene er redusert materialbruk og kortere prosesstid. Materialforbruket er redusert med opptil 15 % ved store volum, og det er ikke lite. Prosesstiden forkortes også siden det ikke er nødvendig å stanse eller klippe rent materialet i lengden siden dette allerede er gjort i klippelinjen. Til sammen gir dette en svært lønnsom investering for produsenter med de riktige volumene.

Ladda ner broschyr (PDF)

Videoklipp

Ritningar

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Presentation

Presentationsnamn