LPBB – kompakt FMS

Prima Power LPBB er et kompakt, fleksibelt produksjonssystem for stansing, laserskjæring og knekking som produserer ferdigknekte komponenter av høy kvalitet fra formatplater i standardformat. Prima Powers har lang fartstid i bransjen og garanterer at løsningene for hver funksjon samt hele systemets tekniske kvalitet og ytelse er resultatet av årelang erfaring og kunnskap innen systemdesign, programvare, platemaskiner, automasjon, kundestøtte og service, i tillegg til automatiske lagersystemer og fleksibel buffer.

Raske omstillingstider er et krav i moderne produksjon. Maskiner og systemer må være fleksible og ha rask respons på bestillinger fra produksjonen, ofte i små kvanta. Med integrering av materialhåndtering i LPBB kan disse kravene oppfylles siden COMBO FMS®- og Night Train FMS®-systemene kan gi maskinene et stort antall forskjellige utgangsformater uten at det forsinker prosessen. I tillegg kan materialhåndteringen fungere som en buffer for plane emner før knekkeprosessen og optimere bruken av den automatiske knekkemaskinen.

Ladda ner broschyr (PDF)

Videoklipp

Ritningar

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Presentation

Presentationsnamn