LPBB – kompakt FMS

Prima Power LPBB er et kompakt, fleksibelt produksjonssystem for stansing, laserskjæring og knekking som produserer ferdigknekte komponenter av høy kvalitet fra formatplater i standardformat. Prima Powers har lang fartstid i bransjen og garanterer at løsningene for hver funksjon samt hele systemets tekniske kvalitet og ytelse er resultatet av årelang erfaring og kunnskap innen systemdesign, programvare, platemaskiner, automasjon, kundestøtte og service, i tillegg til automatiske lagersystemer og fleksibel buffer.

Raske omstillingstider er et krav i moderne produksjon. Maskiner og systemer må være fleksible og ha rask respons på bestillinger fra produksjonen, ofte i små kvanta. Med integrering av materialhåndtering i LPBB kan disse kravene oppfylles siden COMBO FMS®- og Night Train FMS®-systemene kan gi maskinene et stort antall forskjellige utgangsformater uten at det forsinker prosessen. I tillegg kan materialhåndteringen fungere som en buffer for plane emner før knekkeprosessen og optimere bruken av den automatiske knekkemaskinen.

Videoklipp

Ritningar

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Presentation

Presentationsnamn