PSBB – kompakt FMS

Prima Power PSBB er et kompakt, fleksibelt produksjonssystem for stansing, klipping og knekking som produserer ferdigknekte komponenter av høy kvalitet fra formatplater i standardformat. Prima Powers har lang fartstid i bransjen og garanterer at løsningene for hver funksjon samt hele systemets tekniske kvalitet og ytelse er resultatet av årelang erfaring og kunnskap innen systemdesign, programvare, platemaskiner, automasjon, kundestøtte og service, i tillegg til automatiske lagersystemer og fleksibel buffer. Combo FMS-lageret overfører automatisk materialet til maskinen og programmeres fra det overordnede styringssystemet til maskinen. Utgangsformatene mates inn i stanse-/klippecellen. Etter stansing og klipping plukkes detaljene av en robot for knekking i den automatiske knekkemaskinen eller til en buffer. Dette gjøres for at materialflyten og tidsforskjellen mellom klipping og knekking skal avbalanseres på best mulig måte. PSBB-systemet kan også integreres i Night Train FMS®.

Ladda ner broschyr (PDF)

Videoklipp

Ritningar

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Presentation

Presentationsnamn