Coilanslutning

För att ytterligare effektivisera produktiviteten och materialutnyttjandet kan Prima Power erbjuda en lösning där vi kompletterar en produktionslinje med en klippsträcka från coil. I princip innebär detta att CAM systemet bereder nestingprogrammen och skickar information till klippsträckan vilka plåtlängder som ska klippas fram för de nestade programmen. Klippsträckan klipper upp dessa plåtar som matas fram till produktionslinjens laddningsutrustning och laddas i systemet. Klippsträckan kan dessutom utrustas med flera coilstationer vilket innebär att man kan växla coil automatiskt och ställtiden mellan olika material är noll eftersom coilbyte sker under tiden maskinen processar föregående plåt. De stora vinsterna är materialbesparingar och förkortade processtider.

Materialbesparing och förkortade processtider

Materialbesparingen uppgår i vissa fall till 15% och på stora volymer är detta en avsevärd besparing. Processtiderna förkortas också på grund av att man inte behöver stansa eller klippa rent materialet på längden eftersom detta redan är gjort i klippsträckan. Sammantaget är detta en mycket lönsam investering för den som har de rätta volymerna.

Ladda ner broschyr (PDF)

Videoklipp

Ritningar

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Ritningsnamn

Presentation

Presentationsnamn