Rasch i Motala investerar

NU KÖPER DE EN SERVOELEKTRISK KANTPRESS OCH EN STANS- VINKELSAX FRÅN DIN MASKIN

Redan på 30-talet var Rasch igång med sin verksamhet i Motala. Idag står den 10000 kvadratmeter stora anläggningen i Motala till förfogande med en toppmodern maskinpark för en flexibel tillverkning med möjlighet till snabb omställning mellan tillverkning av större serier och enstaka special- och projektanpassade produkter. Här finns också en utvecklingsavdelning samt ett stort lager med lagerhållning av standardprodukter.
Moderna konstruktionsmetoder

Alla Rasch produkter ritas upp i 3D Cad där man kan göra plåtutbredningar och simulera rörelser. Utvecklings- och konstruktionsavdelningen arbetar ständigt med att ta fram nya produkter och uppdatera befintliga. Det egna labbet används för att göra brand- och ljudprov, mäta luftflöde, tryckfall och täthet.
-Vi kan specialanpassa alla våra produkter till kunden och ändra mått eller liknande. Då ritar vi om och anpassar konstruktionen, det finns då även dokumentation och ritningsunderlag för framtida beställningar eller reservdelar, säger platschef Anders Wolving.

Anders fortsätter att berätta om den nya investeringen, en stans- vinkelsax från Prima Power typ Shear Genius 1530;
– Rasch har under flera år haft en positiv utveckling vad gäller produktionsvolymer och framtagning av nya produkter. Med den nya maskinen från Prima Power kan vi klara ökade produktionsvolymer och får samtidigt en snabb maskin, med korta omställningstider och möjligheter till nya verktyg som producerar nya former på våra detaljer. Den nya stansmaskinen är försedd med materiallager som underlättar den obemannade körningen av maskinen. Det är också ett stort plus att användargränssnittet är liknande det som vi har i en av våra andra stansmaskiner.

Richard Uppenberg, som sålt den nya maskinen till Rasch, berättar;
– Den nya servoelektriska vinkelsaxmaskinen Shear Genius 1530 är en uppdaterad servoelektrisk stansmaskin samt vinkelsax med ett servoelektriskt drivsystem vilket gör att klipprörelsen utförs både snabbt och med hög precision. Detta optimerar produktiviteten. Integrerad automatisk laddning såväl som utmatning och sortering av detaljerna och skrot är standard. Maskinen har Beckhoff TwinCATstyrsystem.
Shear Genius 1530 har ett antal nya optioner som roterande stanshammare vilket ger nya möjligheter för användningen av multitool, lasermätning för att kontrollera att inte stansbrott har skett och roterande axel i plåtladdaren som ger nya möjligheter att anpassa layouten på maskinen.

Till maskinen kopplas ett lager (FL-Storage), där FL står för Fast Load. I detta lager hanterar man råmaterial väldigt effektivt då produktionen kräver snabba omställningar. Material hanteras både på pall och kassett.

Utöver stans- vinkelsaxen från Prima Power har Rasch även investerat i en SafanDarley servoelektrisk kantpress, E-Brake 100-3100.
Richard Uppenberg, representant för Din Maskin, berättar om maskinen;
– SafanDarleys kantpress E-Brake har en servoelektriskt driven pressbalk som möjliggör höga presshastigheter med en extrem noggrannhet. Ett patenterat drivsystem där kraften överförs till pressbalken via rullar som är placerade längs med balken, vilket minimerar balkens återfjädring. Avsaknaden av hydraulsystem medför högre precision och ett jämnare bockningsresultat.

Besök Raschs hemsida

2018-01-30T13:01:00+00:00 2017-12-18|