Master BendCam

Med Master BendCam styrer du hele programmeringssyklusen for knekkeautomaten. Hele prosessen fra innlasting av emner til utlasting og stabling av ferdig detalj vises både grafisk og numerisk. Det er mulig å gå inn og endre verdiene direkte og se hva som skjer i alle trinnene i prosessen.