SimulEasy

Vår leverandør av robotisering, Starmatik tilbyr programvaren SimulEasy for off-line programmering av robot og kantpresse.

Med SimulEasy sparer man programmeringstid on-line som i steden kan brukes på verdifull produksjonstid. SimulEasy er et åpent og fleksibelt system med mange muligheter når det kommer til palleteringsmønster, knekkekø og verktøysvalg.

SimulEasy genererer programmer både til robot og kantpresse og selvfølgelig er alt justerbart også on-line.