Prima Power – det nye varemerket i 2008

Prima Industrie S.p.A ble grunnlagt 1977 og utviklet raskt en rekke høyteknologiske produkter der 3D-lasermaskinene viste seg å være de mest fremgangsrike. Gjennom 80-tallet utviklet Prima seg til en verdensledende leverandør innen denne teknologien som blant annet brukes innenfor bil- og flyindustrien.

Allerede på 80-tallet kom den første standardiserte 3D-lasermaskinen OPTIMO. På begynnelsen av 1990-tallet utviklet de en 2D-lasermaskin, og med denne gjorde Prima sitt inntog på samme marked som Finn-Power. Prima Power er varemerket i Prima Industrie-konsernet etter fusjonen av Prima Industrie og Finn-Power, som ble gjennomført i 2008. Produksjonen foregår i Italia, Finland, USA og Kina (i Kina for det nasjonale markedet). Salgs- og servicenettverket med egne datterselskap og forhandlere dekker mer enn 70 land.

Over 10 000 systemer er nå installert. Laserproduktene brukes i dag av fleksible, mindre underleverandører, i tillegg til innen intensiv produksjon døgnet rundt. Et område som har vokst kraftig, er 3D-serieproduksjon der maskiner utstyrt med fiberlaser brukes til skjæring av varmformet borstål i sikkerhetskomponenter til karosseriproduksjon innen bilindustrien. Automasjonsløsninger finnes som standardiserte tilvalg med ulike nivåer opp til komplette FMS-systemer.