Prima Power blev det nya varumärket 2008

Prima Industrie S.p.A grundades 1977 och utvecklade snabbt ett antal högteknologiska produkter där 3D lasermaskinerna visade sig vara de mest framgångsrika. Under 80-talet utvecklades Prima till en världsledande leverantör inom denna teknologi som bl a används inom bil- och flygindustri.

Redan på 80-talet togs den första standardiserade 3D lasermaskinen OPTIMO fram. I början av 1990-talet utvecklades en 2D lasermaskin med vilken Prima gjorde inträde på samma marknad som Finn-Power. Prima Power är varumärket inom Prima Industrie koncernen för sammanslagningen av Prima Industrie och Finn-Power som genomfördes 2008. Tillverkning sker i Italien, Finland, USA och Kina (i Kina för dess nationella marknad). Försäljnings- och servicenätverket med egna dotterbolag och återförsäljare

täcker mer än 70 länder. Fler än 10.000 system är installerade. Laserprodukterna används idag av den flexibla, mindre underleverantören såväl som inom intensiv produktion dygnet runt. Ett område som växt kraftigt är 3D serieproduktion där maskiner utrustade med fiberlaser används för skärning av varmformat borstål i säkerhetskomponenter till karossproduktion inom bilindustri. Automationslösningar finns som standardiserade tillval med olika nivåer upp till kompletta FMS system.