Å løse ditt
produksjonsproblem

Din Maskins virksomhet består hovedsaklig i å løse produksjonsproblemer innenfor platebearbeiding. Vi anser oss mer som en samarbeidsparter enn en leverandør for våre kunder. Din Maskin tilbyr kompetanse og produktkunnskap som anvendes ved analyse av et produksjonsproblem. Målet er å finne beste tekniske og økonomiske løsning. Vi vil at du skal komme til oss med dine tanker om hvordan en platedetalj skal produseres, sånn at vi sammen kan finne en egnet løsning. Med vår felles erfaring kan vi sikkert finne en maskinprodusent som er spesialist på å produsere maskiner nettopp for dine produkter.