Service

Vi säljer och marknadsför Europas ledande
maskiner för plåtbearbetning

Vi erbjuder inte bara maskiner utan också kunskap och engagemang runt omkring köpet. Vi analyserar ditt nuvarande och framtida behov, föreslår rätt utrustningar, installerar maskinerna och utbildar din personal. Utöver tryggheten i bra maskiner och utbildningar erbjuds du även möjlighet att teckna serviceavtal. Sammantaget ett koncept med mervärden rakt igenom.

Kontakta oss

Installation

Vid installation av en maskin eller anläggning är det viktigt att den utförs av kunnig och noggrann personal. Våra servicetekniker har lång erfarenhet av att installera stora komplicerade anläggningar såväl som enstaka maskiner. Att snabbt komma igång med produktionen är nödvändigt för att investeringskalkylerna och leveransåtagandena skall hålla.

Underhåll

Ett företag som levererar avancerad produktionsutrustning behöver servicepersonal som är erfaren och effektiv. Dagens utrustningar producerar ofta i flera skift per dygn och med begränsad bemanning. Då ökar kraven på förebyggande underhåll och service för att slippa oplanerade stopp. Vi tecknar serviceavtal med dig som garanterar ett välplanerat förebyggande underhåll av din utrustning.

Ombyggnation

Ombyggnad av maskiner kan gälla många saker. Säkerhetsutrustning, nya styrsystem, montering av extra utrustning, renovering mm. Detta kräver en bred erfarenhet av olika sorters produktion och utrustning. Våra servicetekniker har denna erfarenhet.

Akutservice

Trots ett väl planerat förebyggande underhåll inträffar ibland oplanerade stopp som sätter din samarbetspartner på prov. Att snabbt kunna finnas på plats då kunden har problem är något av det svåraste en After Sale avdelning har att handskas med. Detta uppnås med hjälp av planering, flexibilitet och ett nära samarbete med kunden.