Service

Vi selger og markedsfører Europas ledende
maskiner for platebearbeiding.

Vi tilbyr ikke bare maskiner, vi har også kunnskapen og engasjementet som gjør dette til et godt kjøp. Vi analyserer det nåværende og fremtidige behovet ditt, anbefaler riktig utstyr, installerer maskinene og gir de ansatte opplæring. I tillegg til tryggheten ved å få maskiner og opplæring av høy kvalitet, får du også muligheten til å tegne serviceavtaler. Totalt et konsept med merverdi hele veien.

Kontakta oss

Installasjon

Ved installasjon av en maskin eller et anlegg er det viktig at den utføres av kyndig og nøyaktig personell. Serviceteknikerne våre har lang erfaring med å installere både store, kompliserte anlegg og enkle maskiner. Å komme raskt i gang med produksjonen er nødvendig for at investeringskalkylene og leveringsforpliktelsene skal holde.

Vedlikehold

Et selskap som leverer avansert produksjonsutstyr, trenger servicepersonell som er erfarent og effektivt. Dagens utstyr produserer ofte i flere skift per døgn og med begrenset bemanning. Det øker kravet til forebyggende vedlikehold og service for å slippe uplanlagte stopp. Vi tegner serviceavtale med deg som garanterer et godt planlagt forebyggende vedlikehold av utstyret.

Ombygging

Ombygging av maskiner kan være relevant for mange områder. Sikkerhetsutstyr, nye styringssystemer, montering av ekstrautstyr, renovering m.m. Dette krever bred erfaring med ulike typer produksjon og utstyr. Serviceteknikere våre har denne erfaringen.

Akuttservice

Til tross for et godt planlagt forebyggende vedlikehold inntreffer noen ganger uplanlagte stopp som setter samarbeidspartneren på prøve. Evnen til å kunne være raskt på plass når kunden har problemer er noe av det vanskeligste for en ettermarkedsavdeling å håndtere. Dette oppnås ved hjelp av planlegging, fleksibilitet og et nært samarbeid med kunden.