DIN MASKIN | Box 742 S-331 27 Värnamo | 0370-69 34 00 | info@dinmaskin.se | Hitta hit
Utbildning 2018-09-25T12:13:12+01:00

Utbildning

Utbildning för bättre utnyttjandegrad av maskiner!

Att utbilda våra kunder är en av de viktigaste länkarna i intrimningen av en avancerad produktionscell. En produktionscell blir inte bättre än den personal som sköter den. Därför kan utbildningen avgöra hur lönsam din investering kommer att bli. Utbildningen kan ske hos oss innan leverans och t ex omfatta programmering av ett avancerat CNC-system. Den kan också ske efter installationen och omfatta handhavande, förebyggande underhåll samt felsökning. Den kan även vara en uppföljande utbildning som sker efter det att maskinen varit i drift en tid för att bygga vidare på kunskaperna och lära sig att utnyttja utrustningen ännu bättre. Vi utbildar kontinuerligt vår egen personal för att kunna erbjuda bästa tänkbara service.

Produktionssupport

Behöver du hjälp med att öka din produktivitet, eller med att minska skrotprocenten och få ett bättre plåtutnyttjande? Kontakta Niklas Gunnarsson för en diskussion på 0370-69 34 11 eller maila niklas.gunnarsson@dinmaskin.se

Utbildning maskin

Niklas Gunnarsson, 0370-69 34 11 eller niklas.gunnarsson@dinmaskin.se

Utbildning mjukvaror

Utbildning mjukvaror

Vill ni ha utbildning i NCExpress, Jetcam eller AutoPOL? Kontakta:
Johan Sjöö, 0370-693429, johan@dinmaskin.se
Ulf Munter, 0370-693463, ulf.munter@dinmaskin.se