Utbildning

Utbildning för bättre utnyttjandegrad av maskiner

Att utbilda våra kunder är en av de viktigaste länkarna i intrimningen av en avancerad produktionscell. En produktionscell blir inte bättre än den personal som sköter den. Därför kan utbildningen avgöra hur lönsam din investering kommer att bli. Utbildningen kan ske hos oss innan leverans och till exempel omfatta programmering av ett avancerat CNC-system. Den kan också ske efter installationen och omfatta handhavande, förebyggande underhåll samt felsökning.

Vi erbjuder även uppföljande utbildningar som sker efter det att maskinen varit i drift en tid för att bygga vidare på kunskaperna och lära sig att utnyttja utrustningen ännu bättre. Vi utbildar kontinuerligt vår egen personal för att kunna erbjuda bästa tänkbara service.

Produktionssupport

Behöver du hjälp med att öka din produktivitet, eller med att minska skrotprocenten och få ett bättre plåtutnyttjande? Kontakta vår support för en diskussion på tel. 0370-69 34 75 eller maila support@dinmaskin.se.

Utbildning maskin

För mer information om våra utbildningar, kontakta vår support, tel. 0370-69 34 75 eller support@dinmaskin.se.

Utbildning mjukvaror

Vill ni ha utbildning i NCExpress, Jetcam, AutoPOL eller någon annan mjukvara vi erbjuder? Kontakta vår support, tel. 0370-69 34 75, support@dinmaskin.se.